MINIPIVOVARY

www.minipivovary-pacovske.cz

www.easybrewtech.cz

Dotační projekty

Lidské zdroje a zaměstnanost

Novinky

Brau Beviale 2018
13.11.2018

Dnes začal veletrh Brau Beviale 2018 v německém Norimberku a potrvá do čtvrtka 15. 11. 2018. PACOVSKÉ STROJÍRNY najdete v hale 9 na stánku 330, kde se budeme prezentovat spolu se sesterskou společností ZVU STROJÍRNY. Těšíme se na setkání...

Zobrazit všechny novinky >>>

Oznámení

STÁLE HLEDÁME NOVÉ KOLEGY!
29.01.2018

Seznam hledaných pozic naleznete v sekci KARIÉRA nebo nás můžete kontaktovat přímo na personálním úseku: personalni@pacovske.cz +420 724 589 699 +420 731 125 551 Hledáme právě Vás!

Zobrazit všechna oznámení >>>

Tiskové zprávy

PACOVSKÉ STROJÍRNY slaví 140 let od zahájení provozu
18.09.2016

V rámci oslavy proběhl zápis do České knihy rekordů 15. září 2016 – Společnost PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s., výrobce komplexních technologických a procesních celků z ušlechtilých nerezových materiálů a mědi s vedoucím postavením na českém...

Zobrazit všechny tiskové zprávy >>>

 

INFORMACE O UKONČENÍ PROJEKTU 
Název projektu:                    NÁVRATY KE STROJÍRENSKÝM TRADICÍM
Registrační číslo:                  CZ.1.04/1.1.02/94.00442
 Dne 28. 2. 2015 jsme ukončili realizaci našeho projektu. V jeho průběhu se nám podařilo splnit všechny projektem předpokládané dílčí cíle a záměry, tj.: proškolení zaměstnanců, podpora zaměstnatelnosti pracovníků 50+, vytvoření podmínek udržitelnosti systému vzdělávání i pro období po ukončení projektu, podpořit, vybudovat a udržet systém nástupnictví a v neposlední řadě obnovit tradiční řemeslnou výrobu a komplexně tak nastavit pevný základ a podpořit systém knowledge managementu ve společnosti. Dále se jednalo o posílení genderové problematiky v praxi společnosti příjemce, posílení kvalifikační úrovně a kompetencí klíčových i řadových zaměstnanců společnosti a zapojení osob do sdílení zkušeností pro podporu mladých či nově nastoupivších zaměstnanců a předávání dobré praxe a svých pracovních zkušeností - rozvoji pracovníků věkové kategorie 50+ a mentoringu.
Po vyhodnocení celého průběhu a výsledků lze konstatovat, že došlo k naplnění hlavního cíle tj. zvýšení adaptability, odborných znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti a tím i konkurenceschopnosti společnosti příjemce PACOVSKÉ STROJÍRNY a.s. Byl zajištěn pevný základ stabilní a významné pozice na tuzemském i zahraničním trhu v oblasti strojírenské výroby.
Projektem bylo podpořeno 138 osob, které se účastnily projektových aktivit. Počet úspěšných absolventů kurzů celkem dosáhl hodnoty 254. Oba tyto indikátory byly fakticky překročeny zejména díky podpoře vedení, motivaci a vstřícnosti ze strany RT a maximálnímu zapojení ze strany samotné CS. Byl vytvořen 1 produkt, který byl vložen do Databáze produktů ESFCR. Podpořenou organizací byla organizace příjemce společnost PACOVSKÉ STROJÍRNY a.s.
Všechny plánované monitorovací ukazatele byly beze zbytku splněny.
Projekt č. CZ.1.04/1.1.02/94.00442 „NÁVRATY KE STROJÍRENSKÝM TRADICÍM“ je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
 Mgr. Radka Vítů
manažerka projektu

_____________________________________________________________________________________________________________

1.6.2015

PACOVSKÉ STROJÍRNY realizují projekt "NÁVRATY KE STROJÍRENSKÝM TRADICÍM"


Od 1.6.2013 PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s., realizují projekt č. CZ.1.04/1.1.02/94.00442 zaměřený na školení vlastních zaměstnanců s cílem nastavit, ověřit a trvale udržet model systematického odborného vzdělávání zaměstnanců pro zvýšení konkurenceschopnosti společnosti v rámci tuzemského i zahraničních trhů. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky. Jeho realizace bude probíhat od 1.6.2013 do 28.2.2015. 

Projektu se zúčastní 124 zaměstnanců společnosti, kteří absolvují školení zaměřená na zlepšování technických dovedností, například svařování, mědikovectví, broušení, NDT metody, školení v oblasti technologicko-potravinářských procesů, atd. V neposlední řadě projekt řeší také otázku problematiky rovných pracovních příležitostí žen a mužů.

Společnost klade silný důraz na efektivitu jednotlivých školení ve vazbě na profesní praxi zaměstnanců a strategické cíle firmy. Realizační tým se proto zaměří také na posilování motivace cílové skupiny, zajištění zpětné vazby a monitoring projektu. Základ udržitelnosti projektu spočívá v systému práce interních lektorů, mentoringu a programu nástupnictví. Trvalé udržení záměrů projektu podpoří rovněž publikační výstup – brožura mědikovectví.