MINIPIVOVARY

www.minipivovary-pacovske.cz

www.easybrewtech.cz

Dotační projekty

Sedmý rámcový program

Servisní pohotovost

pivovarů a chladících zařízení
+420 601 383 655 - Josef Švára
6:00 – 22:00 včetně víkendů

Novinky

Nová sýrárna v Plané nad Lužnicí
09.07.2020

V současné době dokončujeme montáž velkoobjemových nádrží v mlékárně Madeta v Plané nad Lužnicí. Vzniká tu nová sýrárna s výrobní kapacitou asi 42 tun sýru denně, která zahájí svůj provoz na konci tohoto roku. Z PACOVSKÝCH STROJÍREN jsme...

Zobrazit všechny novinky >>>

Oznámení

STÁLE HLEDÁME NOVÉ KOLEGY!
05.02.2020

Seznam hledaných pozic naleznete v sekci KARIÉRA nebo nás můžete kontaktovat přímo na personálním úseku: personalni@pacovske.cz +420 724 589 699 Hledáme právě Vás!

Zobrazit všechna oznámení >>>

Tiskové zprávy

PACOVSKÉ STROJÍRNY slaví 140 let od zahájení provozu
18.09.2016

V rámci oslavy proběhl zápis do České knihy rekordů 15. září 2016 – Společnost PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s., výrobce komplexních technologických a procesních celků z ušlechtilých nerezových materiálů a mědi s vedoucím postavením na českém...

Zobrazit všechny tiskové zprávy >>>

PACOVSKÉ STROJÍRNY se účastní Evropského projektu v rámci Sedmého rámcového programu. Cílem projektu je vývoj (adaptace) nových fyzikálních čidel a jejich implementace při sledování a řízení procesů v potravinářství. PACOVSKÉ STROJÍRNY jsou jedním z členů týmu tvořeného evropskými organizacemi, které se věnují problematice pivovarství.

 

___________________________________________________________________________________________________

 

24.7.2015

Experimentální zařízení k testování senzorů pro řízení potravinářských procesů

  Již potřetí v řadě se vracíme s informacemi o mezinárodně vědecko-výzkumném projektu, který se zabývá vývojem technologie multi-sensorového zařízení pro řízení potravinářských procesů. Tříletý projekt, na kterém se podílí 12 institucí z 6 evropských států, je realizován v rámci tzv. 7. rámcového programu Evropské unie.

 PACOVSKÉ STROJÍRNY se na tomto projektu podílí zejména v oblasti pivovarnictví, kde vyvinula a vyrobila unikátní experimentální testovací zařízení, na kterém se budou testovat 3 typy unikátních senzorů. Prvním je rozprostřené teplotní čidlo, druhým je optické čidlo pro viditelnou a blízkou infračervenou oblast spektra a třetím je fotoakustické čidlo pro detekci plynných látek. Tyto senzory jsou integrovány do jediné jednotky tzv. MSD.

 Jednotka MSD, která je vyvíjena firmou Peacock Ltd. z Velké Británie byla dodána k zařízení PACOVSKÝCH STROJÍREN, a následně instalována a uvedena do zkušebního provozu, v 1. polovině dubna letošního roku. Spolu s touto jednotkou byly dodány i první dva typy senzorů. Teplotní čidla z instituce IFCO ze Španělska a optická čidla od firmy VTT z Finska. Oba typy senzorů jsou dodány ve dvou variantách provedení. Speciální pouzdra a podpůrné mechanismy byly taktéž vyrobeny firmou PACOVSKÉ STROJÍRNY, za odborné spolupráce s VÚPS.

 Do celé sestavy tak aktuálně chybí dodat fokoakustické čidlo od firmy Gasera z Finska. Čidlo bylo při přepravě mezi partnery projektu z Velké Británie a Finska vážně poškozeno v důsledku nedbalosti přepravní firmy. Vzniklé poškození bylo natolik závažné, že bylo nutné přistoupit k její rozsáhlé rekonstrukci, kterou se doposud nepodařilo dokončit.

 Po zahájení zkušebního provozu jednotky MSD instalované do experimentálního zařízení od PACOVSKÝCH STROJÍREN, se projevila řada problémů, zejména v konfiguraci a citlivosti optických sond. Většina problémů byla již odstraněna, nebo se aktivně pracuje na jejich odstranění.

 První výsledky byly získány z teplotních čidel. Ty nám například odhalily nečekané rozložení teplot ve scezovací kádi při reálném varném procesu. Nasazení optických čidel do provozních podmínek lze očekávat v průběhu nejbližších týdnů.

 Druhá jednotka MSD, vč. senzorů byla instalována již začátkem tohoto roku v instituci Campden BRI ve Velké Británii, jež se podílí v projektu testováním senzorů v oblasti výroby chleba. Tento souběh nám tak umožní porovnávat získané údaje z těchto dvou výrobně odlišných oblastí.

 Experimentální zařízení od PACOVSKÝCH STROJÍREN bylo ve dnech 17. a 18. února 2015 oficiálně představeno ostatním účastníkům projektu v průběhu třetího pravidelného meetingu. Ten se konal v areálu VÚPS v Praze za účasti zástupců PACOVSKÝCH STROJÍREN.

 Jméno firmy PACOVSKÉ STROJÍRNY je díky tomuto projektu šířeno široké veřejnosti, odborným institucím, či firmám na různých konferencích, mítincích nebo veletrzích skrz většinu států Evropy, Rusko, USA, či Kanadu, jako vysoce kvalifikované strojírenské firmy.

 

_______________________________________________________________________________________________

18.2.2015

Zdroj: http://www.beerresearch.cz/ 

  1.  pracovní mítink projektu MUSE-Tech na VÚPS v Praze     

Ve dnech 17. a 18. února 2015 proběhlo 3. pracovní setkání řešitelů mezinárodního evropského  projektu č. 613665s akronymem MUSE-Tech(MUlti SEnsor Technology for management of food processes), který se řeší v rámci 7-ho rámcového programu EU, z výzvy FP7-KBBE-2013-7-single-stage.

Pořadatelem byl Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. (VÚPS), který je jedním z účastníků projektu a je jako vedoucí pracovního balíčku WP5 zodpovědný v rámci projektu za vývoj a aplikaci senzorového systému pro pivovarskou varnu. 

Pracovní mítink proběhl v Praze v budově ústavu a účastnili se ho zástupci všech 12-ti partnerů ze 6-ti zemí EU, kteří na projektu participují. Projekt je v současné době přibližně v polovině doby řešení a vyvinuté senzorové systémy se intenzivně připravují k pilotním zkouškám na pokusných zařízeních. 

Na VÚPS pro tyto účely bylo nedávno uvedeno do provozu experimentální varní zařízení, které je schopné simulovat téměř všechny postupy, které jsou používány v moderních průmyslových varnách.

___________________________________________________________________________________________

 30.1.2015 

EXPERIMENTÁLNÍ ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ SENZORŮ PRO ŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÝCH PROCESŮ

 PACOVSKÉ STROJÍRNY se zapojili do mezinárodního vědecko-výzkumného projektu vývoje technologie multi-senzorového zařízení pro řízení potravinářských procesů. Realizace projektu, na kterém se podílí 12 institucí z šesti evropských států, probíhá v rámci tzv. 7. rámcového programu Evropské unie. 

 Jedná se o výzkum, vývoj, sestavení a testování tří typů unikátních senzorů, které umožní monitorování celé řady těkavých a netěkavých složek potravin a rozložení teploty v kritických bodech procesu - to vše v reálném čase. Vyhodnocovací elektronika bude integrována v jediné jednotce MSD (Multi Senzor Device) na bázi průmyslového počítače. Testování zařízení proběhne v rámci třech případových studií, a to při výrobě chleba, smažení bramborových lupínků a v podmínkách varny v pivovaru. Tyto v mnoha pohledech odlišné aplikace reprezentují různé oblasti potravinářského průmyslu pro případné uplatnění vyvíjeného zařízení. Zahrnují širokou škálu náročných pracovních podmínek, jakými jsou například vysoká teplota, vysoká vlhkost, prašnost, kontinuální tok výroby, atd. PACOVSKÉ STROJÍRNY jakožto vysoce kvalifikovaná strojírenská firma se znalostmi v oblasti pivovarnictví se podílejí na vývoji a výrobě experimentálního testovacího zařízení, které umožní simulaci řady varních postupů používaných v malých i velkých pivovarech. Jedná se o zařízení unikátní konstrukce o jmenovitém objemu 50 l vyrážené mladiny tvořené třínádobovou varnou s plně automatickým ovládáním. Průmyslová automatika dovoluje průběžné sledování procesu a zajišťuje z experimentálního i provozního hlediska nezbytnou vysokou reprodukovatelnost procesních kroků s maximální přesností a s eliminací neočekávaných odchylek. Výroba zařízení v PACOVSKÝCH STROJÍRNÁCH skončila v září loňského roku, poté došlo k instalaci v prostorách Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského v Praze (VÚPS). V současné době zde probíhá proces odladění a nastavení za účelem následné implementace a testování multi-senzorového zařízení. Ve dnech 20. – 21. října 2014 se konalo pravidelné setkání zástupců všech institucí podílejících se na vědecko-výzkumném projektu v areálu ICFO, ve městě Castelldefels v provincii Barcelona, v jehož průběhu jsme prezentovali zařízení z PACOVSKÝCH STROJÍREN ostatním účastníkům projektu. V průběhu setkání byly představeny i zbývající dvě testovací linky na výrobu chleba a smažení bramborových lupínků a především současný stav vývoje a realizace senzorů, včetně multi-senzorového zařízení. V průběhu ledna 2015 by mělo dojít k instalaci kompletní sady senzorů do zařízení z PACOVSKÝCH STROJÍREN. Po úspěšné instalaci bude zahájen proces ověřování funkčnosti senzorů v podmínkách varného procesu a jejich kalibrace. Následně proběhne simulace různých varných postupů, změny surovin a sběru údajů, které poslouží jako podklad pro vytvoření sofistikovaného modelu k řízení varních procesů. Očekáváme, že první relevantní data budou k dispozici až na konci jara 2015.

 Další pravidelné setkání účastníků proběhne v únoru 2015 ve VÚPS. Věříme, že první výsledky testů potvrdí očekávanou úspěšnost projektu, na němž se PACOVSKÉ STROJÍRNY podílejí. 

 ________________________________________________________________________________________________

 

17.6.2014 

Projekt MuseTech 

V loňském roce se PACOVSKÉ STROJÍRNY zapojily do vědecko-výzkumného projektu vývoje technologie multi-sensorů pro řízení potravinářských procesů v rámci tzv. 7. rámcového programu, jenž je hlavním nástrojem Evropské unie pro financování vědy, výzkumu a vývoje. Na projektu se podílí 12 účastníků (podniků, výzkumných středisek a univerzit) z České republiky, Španělska, Itálie, Nizozemí, Velké Británie a Finska. 

Úloha PACOVSKÝCH STROJÍREN spočívá ve výrobě zařízení s rozpočtem 4,1 mil. Kč na testování sensorů určených pro využití v oblasti pivovarnictví. Experimentální varna o jmenovitém objemu 50 l má simulovat proces vaření ve velkých pivovarech. Na konci září proběhne instalace v sídle Výzkumného ústavu pivovarské a sladařského (VÚPS) v Praze. Zařízení bude kompletně usazeno na společném rámu a ovládáno řídicím systémem s plně automatizovaným procesem vaření.

Jak jsem už zmínil, experimentální zařízení poslouží k testování nově vyvinutých senzorů, mezi něž patří např. teploměr o průměru 0,8 mm, vhodný i do výbušného prostředí, který umí snímat teplotu v různých bodech své délky. Získaná data vyhodnocuje a archivuje vlastní řídicí systém. V další etapě vývoje dojde k propojení obou systémů (monitorovacího a řídicího proces vaření), což umožní automatické přizpůsobení proces vaření piva podle hodnoty dat snímaných novými senzory.

Díky účasti na projektu vývoje technologie pro řízení potravinářských procesů se PACOVSKÉ STROJÍRNY stanou jediným výrobcem pivovarů s bezplatným přístupem k patentově chráněným senzorům, nemluvě o nabytí nových zkušeností a znalostí v perspektivním oboru, jakým bezesporu je pivovarnictví.

 _________________________________________________________________________________________________