MINIPIVOVARY

www.minipivovary-pacovske.cz

www.easybrewtech.cz

Chladicí technologie a zařízení

Linky na chlazení a skladování mléka

Novinky

PF 2019
23.12.2018

PACOVSKÉ STROJÍRNY přejí pohodové a klidné vánoční svátky, v roce 2019 pevné zdraví, hodně spokojenosti a úspěchů v osobním i pracovním životě.

Zobrazit všechny novinky >>>

Oznámení

SVÁŘECÍ KURZ NA METODU TIG - "ZK 141"
06.02.2017

PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s. nabízejí zájemcům možnost absolvovat za zvýhodněných podmínek SVÁŘECÍ KURZ NA METODU TIG – „ZK 141“ Akční cena celého kurzu: Pro jednotlivce 10.000,- Kč/kurz Pro studenty učilišť a středních škol 7...

Zobrazit všechna oznámení >>>

Tiskové zprávy

PACOVSKÉ STROJÍRNY slaví 140 let od zahájení provozu
18.09.2016

V rámci oslavy proběhl zápis do České knihy rekordů 15. září 2016 – Společnost PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s., výrobce komplexních technologických a procesních celků z ušlechtilých nerezových materiálů a mědi s vedoucím postavením na českém...

Zobrazit všechny tiskové zprávy >>>

Stojatý izolovaný skladovací tank na mléko typ SIST 10 000 - 45 000 litrů

Slouží ke skladování již zchlazeného mléka po jeho nadojení při teplotě +4 °C. Vybavení tanku chladicím pláštěm umožňuje udržení této nastavitelné skladovací teploty po celou dobu skladování mléka. V tanku je možné skladování mléka ze dvou nebo více důjí bez jakéhokoliv negativního dopadu na kvalitu skladovaného mléka - je umožněn obdenní svoz mléka. 

Tank je určen pro umístění vně budovy mléčnice, tj. ve venkovním prostředí. Podmínkou umístění je provedení betonové základové desky v úrovni + 50 mm nad podlahou mléčnice a zhotovení otvoru ve stěně mléčnice pro osazení plechového rámu tanku do této stěny. Pro provoz tanku je nutný přívod elektrické energie, studené a teplé pitné vody a odpadní kanálek (potrubí - 1 nebo 2) pro odvod odpadních vod ze sanitace tanku. 

Tank se skládá z vlastní vnitřní nádoby opatřené ve spodní části chladicím pláštěm. Válcová část a spodní dno nádoby je izolováno izolační hmotou Kaimanflex a kryto izolačním pláštěm z hliníkového trapézového plechu, horní víko nádoby je izolováno tuhým polyuretanem a kryto nerezovým plechem. Vnitřní povrch tanku je broušen na drsnost Ra 0,8. Uvnitř nádoby je kotvové třílistové míchadlo a rotační ostřikovací hlavice pro dokonalou sanitaci tanku. Tank je ve víku opatřen průlezem pro eventuální vstup do tanku a vzdušníkem DN 200, který je potrubím spojen s mléčnicí, aby bylo zabráněno nasávání znečistěného venkovního vzduchu do tanku. Všechny díly, které přicházejí do styku s mlékem jsou buď z nerezové oceli, nebo z potravinářské pryže. Pro přístup na horní víko tanku je tank vybaven obslužným žebříkem s ochranným košem a plošinou. Válcová část tanku je ve spodní části ukončena základovým plechovým mezikružím s otvory pro ukotvení tanku k základové desce. 

Tank je vybaven automatickou sanitací s dávkováním sanitačních prostředků z přepravních barelů a s průtokovým přihřívačem sanitačního roztoku pro dodržení sanitačních teplot. Sanitační adaptér je vybaven 2 kusy vypouštěcích ventilů, které umožňují oddělení první výplachové vody se zbytky mléka od dalších čtyř vodních náplní, které se následně dají znovu použít např. pro ostřik ploch dojírny, přiháněcích chodeb apod. 

Měření obsahu mléka je prováděno při vyprazdňování tanku odběrnou cisternou prostřednictvím indukčního průtokoměru spojeného s oddělenou elektronickou vyhodnocovací jednotkou, která udává přímo obsah mléka v litrech. Součástí tanku je i vzorkovací kohout pro odběr vzorků mléka. Mléko je do tanku plněno výtlačným čerpadlem z dojicího zařízení spodní výpustí DN 50 přes zpětnou klapku, která zachycuje statický tlak mléka v tanku. 

Dále je tank vybaven řídicí jednotkou s klávesnicí, která ovládá celý chod tanku podle nastavených režimů provozu, tzn. buď sanitace nebo chlazení mléka.